Skip Navigation Links

Mikä on elatuslaskuri?

 

Elatuslaskurilla voit laskea oikeusministeriön ohjeen (2007:2) mukaisen lapsen elatusavun nopeasti ja helposti. Palvelu on tarkoitettu lastenvalvojille, lakimiehille ja tuomioistuimille.

 

Elatuslaskurin sisällön tuottaa Asianajotoimisto Talviaro Oy.

 

Laskurin ylläpidossa pyritään seuraamaan ajantasaisesti muutoksia lainsäädännössä, ohjeissa ja sosiaalietuuksissa.

  

Palvelu toimii nettiselaimessa ja on maksullinen. Laskuri ei edellytä minkäänlaisia asennustoimenpiteitä. Nettiyhteys on salattu ja turvallinen.

 

Palvelun avulla ei voida laskea aviopuolison elatusapua eikä lapsen koulutusavustusta.

 

Voit tutustua palveluun tilaamalla koekäyttötunnukset tai katsomalla flash-esityksen.

 

Elatuslaskurin hyödyt ja ominaisuudet:

 • opastaa käyttäjäänsä
 • huomioi lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen
 • jakaa asumiskustannukset
 • vähentää lapsilisän oikean määrän
 • laskee luonapitovähennyksen
 • tuottaa selkeän tulosteen
 • on ajantasainen.

 

Vad är Underhållsräknaren för något?

Med hjälp av Underhållsräknaren kan man snabbt och enkelt räkna ut barns underhållsbidrag i enlighet med Justitieministeriets anvisningar (2007:2). Tjänsten är avsedd för barntillsyningsmän, jurister och domstolar.

 

Underhållsräknarens material produceras av Advokatbyrå Talviaro Ab.

 

I upprätthållningen av tjänsten är strävan att uppdatera förändringar i lag, anvisningar och sociala förmåner, så att tjänsten hela tiden erbjuder aktuella fakta och värden.

 

Tjänsten kräver webbläsare, och är avgiftsbelagd. Underhållsräknaren kräver inga installationsåtgärder. Internetförbindelsen är hemlig, skyddad och säker.

 

Tjänsten lämpar sig inte för kalkylering av äkta makars underhållsbidrag, eller barns utbildningsbidrag.

 

Du kan bekanta dig med tjänsten genom att beställa kod för testanvändning eller se på flash-föreställningen.

 

Underhållsräknarens nytta och egenskaper

 • instruerar användaren
 • beaktar barnbidragets ensamförsörjartillägg
 • delar boendekostnader
 • avdrar barnbidragets rätta belopp
 • kalkylerar umgängesavdraget
 • producerar en klar och tydlig utskrift
 • är uppdaterad och aktuell.